Дипломни защити за специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”

Вторият ден от дипломните защити в катедра “Системи за управление” завърши с успешно защитили 15 бакалаври и 2-ма магистри в специалност “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Представените дипломни работи предложиха решения както за индустрията, така и за ежедневието…. Автоматика все…

Read more

11 успешно защитили инженери от специалност “Индустриално инженерство”

Дипломиране

С още 11 се увеличиха дипломираните в специалност “Индустриалнио инженерство” инженери. Днес те представиха своите дипломни работи и заслужено получиха званието “инженер”. Желаем успех на всички! Очакваме ги и като магистри!

Engineering of the AI Trajectory-from Eliza to ChatGPT | Пленарен доклад на ТехСис 2024

На 13-тото издание на международната научна конференция „Техника, технологии и системи – ТехСис 2024„ пленарен доклад на тема “Engineering of the AI Trajectory-from Eliza to ChatGPT” ще изнесе д-р Karamjit Gill от Великобритания. Конференцията ще се проведе от 16 до…

Read more

140 години IEEE

“IEEE е най-голямата световна професионална асоциация посветена на напредъка в технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE и нейните членове вдъхновяват една глобална общност чрез често цитируеми публикации, конференции, технологични стандарти и множество професионални и образователни дейности.” IEEE…

Read more

ERASMUS+ може да промени живота ти!

Не пропускайте да бъде част от това голямо приключение! Включете в подбора за обмен на студенти за учебната година. Катедра “Системи за управление” е партньор в международната програма за обмен на преподаватели и студенти SOCRAT ERASMUS. В сила са двустранни…

Read more