140 години IEEE

“IEEE е най-голямата световна професионална асоциация посветена на напредъка в технологичните иновации и постижения в полза на човечеството. IEEE и нейните членове вдъхновяват една глобална общност чрез често цитируеми публикации, конференции, технологични стандарти и множество професионални и образователни дейности.” IEEE Българска секция

Ето и някои от най-вдъхновяващите технологии за човечеството представени в Inspiring Technology: 34 Breakthroughs