ERASMUS+ може да промени живота ти!

Не пропускайте да бъде част от това голямо приключение! Включете в подбора за обмен на студенти за учебната година. Катедра “Системи за управление” е партньор в международната програма за обмен на преподаватели и студенти SOCRAT ERASMUS. В сила са двустранни споразумения с технически университети от Гърция, Полша и Чехия.  

атедра “Системи за управление” е партньор в международната програма за обмен на преподаватели и студенти SOCRAT ERASMUS. В сила са двустранни споразумения с технически университети от Гърция и Чехия. 

Правилата за подбор и участие може да видите тук.