ас. инж. Васил Попов

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4317

Лаб. 4309

Тел.: 032/ 659 528

E-mail: vasilliubenovpopov@gmail.com

Научни интереси

Системи с изкуствен интелект, Роботика

Квалификация

Преподавателска дейност