гл. ас. д-р инж. Валентин Петров

sevil ahmed

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4419

Лаб. 4410

Тел.: 032/ 659 584

E-mail: v.spasovv@ tu-plovdiv.bg