гл. ас. д-р инж. Валентин Петров

sevil ahmed

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4419

Лаб. 4410

Тел.: 032/ 659 584

E-mail: v.spasovv@ tu-plovdiv.bg

Квалификация

2019 - Главен асистент по "Теория на автоматичното управление", Технически университет София, филиал Пловдив

2015 - Доктор по "Теория на автоматичното управление", Технически университет София, филиал Пловдив

2011 - Магистър инженер по "Автоматика, информационна и управляваща техника"

2009 - Бакалавър инженер по "Автоматика, информационна и управляваща техника