ас. маг. инж. Стела Стойкова

stela stoykova

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4318

Лаб. 3304

Тел.: 032/ 659 527

E-mail: stoykova@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Системи с изкуствен интелект, Информационни системи за управление, Интелигентни системи за управление, ERP системи, Роботика, Системи за автоматизация на производството, Машинно обучение и компютърно зрение, Генетични алгоритми.

Квалификация

Магистър инженер по Автоматика, информационна и управляваща техника, Технически университет - София, Филиал Пловдив

Бакалавър инженер по Индустриално инженерство (Industrial Engineering), Технически университет - София, Филиал Пловдив

Преподавателска дейност

  • Въведение в SAP
  • Системи за управление
  • Моделиране и симулиране
  • Интелигентни системи за управление
  • Размито и невронно управление