ас. инж. Стефан Лишев

stefan lishev

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4319

Лаб. 4309

Тел.: 032/ 659 525

E-mail: stefan_lishev@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Научни интереси:

Вградени системи, Обектноориентирано програмиране, Цифрова обработка на сигнали, Изкуствен интелект

Квалификация

2010 - Mагистър инженер по компютърни системи и технологии, Технически университет - София, Филиал Пловдив

Преподавателска дейност

  • Идентификация на системи - ИС
  • Компютърно зрение и разпознаване на образи - КЗРО