Преподаватели

Технически персонал

Катя Додова - технически секретар

Докторанти

маг. инж. Николай Димитров

маг. инж. Борислав Русенов

маг. инж. Александър Петров

ас. маг. инж. Васил Попов