доц. д-р инж. Севил Ахмед

sevil ahmed

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4420

Лаб. 4407

Тел.: 032/ 659 585

E-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Дисертация:

Ахмед С., Системи с невронно-размито моделно предсказващо управление, Технически университет - София, 2013

Научни интереси:

Моделно предсказващо управление, Невронно-размити структури, Интелигентни системи за управление, Управление на технологични процеси, Вградени системи за управление, Роботика

Текущи научно-изследователски задачи:

Алгоритми за интелигентно управление с приложение в колаборативната роботика.

Квалификация

2019 - Доцент по Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, Технически университет - София, Филиал Пловдив

2013 - Доктор по Системи с изкуствен интелект, Технически университет - София

2006 - Магистър инженер по Автоматика, информационна и управляваща техника, Технически университет - София, Филиал Пловдив

Преподавателска дейност

  • Обработка на данни и сигнали - ОДС
  • Изкуствен интелект и роботика - ИИР
  • Автоматизация на технологични процеси - АТП
  • Микропроцесорна техника - MПТ
  • Системен анализ - СА
  • Адаптивно управление - АУ
  • Размито и невронно управление - РНУ
  • Моделиране и оптимизация - MO