доц. д-р инж. Румен Мишков

rumen mishkov

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4419

Лаб. 4410

Тел.: 032/ 659 584

E-mail: r.mishkov@gmail.com

Научни интереси

Нелинейни, линейни, оптимални, следящи и хаотични системи. Синтез на нелинейни наблюдатели чрез трансформация на състоянието в наблюдаемостни и наблюдателни канонични форми. Синтез на нелинейни наблюдатели чрез функциите на Ляпунов. Синтез на затворени нелинейни адаптивни системи с наблюдатели. Управление на нелинейни системи в Хамилтонова форма. Устойчивост на нелинейни системи.

Квалификация

2007 – Доцент по Теория на автоматичното управление, Технически Университет София

2000 – Доктор по Теория на автоматичното управление, Технически Университет София

1980 – Магистър инженер по Автоматизация на производството, Университет по Хранителни Технологии Пловдив

Преподавателска дейност

  • Автоматика
  • Теория на автоматичното регулиране - ТАР
  • Теория на управлението I - ТУI
  • Теория на управлението II - ТУII
  • Теория на управлението III - ТУIII
  • Компютърно симулиране - КС
  • Моделиране и симулиране - МС