RED

RED - Robotic Evolution and Development

е студентска организация към Студентски съвет на ТУ-София, Филиал Пловдив. Дейността на Клуба се фокусира в областта на роботиката и свързаните с нея научни области. Основан е през май 2013 г. от инж. Георги Механджийски и инж. Стефан Воденичаров с мет. ръководител доц. д-р инж. Никола Шакев от кат. "Системи за управление". Вижте повече на сайта на клуба"

RED галерия

Постижения

  • Последните медали са от 5 април 2016 г. На ежегодните дни на роботиката в ТУ- София, студентите от Студентски клуб „Роботика“ представиха свои оригинални разработки и взеха участие в организираните състезания. В оспорваната надпревара пловдивските студенти спечелиха две първи места и две втори в отделните състезателни категории. Успехът беше постигнат в изключително силна конкуренция като в състезанието взеха участие отбори от техническите университети, както и отбори на любителски клубове и някои от специализираните гимназии. Нашите призьори са: Габриела Желязкова – първо място в категория 3D лабиринт; Никола Памуков – второ място в категория 3D лабиринт; Симеон Марлоков – първо място в категория „Следене на линия“; Иван Чокоев – второ място в категория „Лабиринт по линия“ Поздравления за всички студенти от клуба и им пожелаваме още много успехи!
  • Участие в състезанието по роботика Робо-лига - Призовете са за 1-во и 3-то място в състезанието "Лабиринт" (09.11.2013)
  • Представителите на клуб Роботика към Студентски съвет на ТУ-София, филиал Пловдив с методически ръководител доц. Никола Шакев взеха участие в четири от провежданите шест дисциплини: „Лабиринт“ , „3D лабиринт“, „Следене на линия“ и „Суперлиния“, като и в четирите категории взеха призови места. Призьорите са: Петър Андонов, спечелил първо място в категорията „Супер линия“ и трето място в дисциплината „Лабиринт“ Георги Механджийски спечелил второ място в категорията „Следене на линия“ Атанас Щърбов спечелил второ място в категорията „3D лабиринт“.