гл. ас. д-р инж. Радослав Хрисчев

radoslav hrischev

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4319

Лаб. 4308

Тел.: 032/ 659 525

E-mail: hrischev@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Електрозадвижване, Системи за автоматизация на производството, Системи за автоматизация на технологичните процеси, ИТ инфраструктура

Квалификация

1992 – Доктор по Автоматизация на технологичните процеси и производства /строителство/, Московски държавен инженерно-строителен университет (МГСУ), гр. Москва, Русия

1985 – Магистър Инженер - електромеханик по автоматизация и комплексна механизация, специалност Автоматизация и комплексна автоматизация на строителството, Московски държавен инженерно-строителен университет (МГСУ), гр. Москва, Русия

Преподавателска дейност

  • Електрозадвижване
  • Въведение в SAP