доц. д-р инж. Никола Шакев

nikola shakev

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4317

Лаб. 4309, 4407

Тел.: 032/ 659 528

E-mail: shakev@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Анализ, проектиране и приложение на алгоритми за интелигентни адаптивни управляващи устройства (използващи невронни мрежи, размита логика и еволюционни алгоритми) за нелинейни обекти (с основна области на приложение - роботиката и мехатрониката). Навигация и управление на автономни агенти и мобилни роботи с използване на визуална обратна връзка. Обучаващи стратегии и алгоритми базирани на теорията на системите с променлива структура с приложение при интелигентните адаптивни управляващи системи.

Квалификация

2009 - Доктор по специалност "Системи с изкуствен интелект", Технически университет София, Филиал Пловдив

1998 - Магистър инженер по Автоматика, информационна и управляваща техника, Технически университет София, Филиал Пловдив

Преподавателска дейност

  • Идентификация на системи - ИС
  • Системи с изкуствен интелект - СИИ
  • Теория на управлението I - ТУI
  • Размито и невронно управление - РНУ
  • Управление на индустриални манипулатори - УИМ
  • Роботика
  • Моделиране и оптимизация - МО