доц. д-р инж. Крум Кутрянски - ръководител катедра

krum kutryanski

Катедра "Системи за управление"

Технически университет - София, Филиал Пловдив, ФЕА

бул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив 4000

Kaб. 4320, 4315

Тел.: 032/ 659 526

E-mail: kkutryanski@tu-plovdiv.bg

Научни интереси

Програмируеми логически контролери (ПЛК, PLC). Електорзадвижване (ЕЗ).

Квалификация

2002 - Доцент по Електрозадвижване, Технически университет - София, Филиал Пловдив

2000 - Доктор по Автоматизация на производството, Технически университет - София, Филиал Пловдив

1985 - Магистър-инженер по Автоматизация на производството, Университет по Хранителни Технологии Пловдив

Преподавателска дейност

  • Технически Средства за Автоматизация - ТСА
  • Блокове за Електромеханични Системи - БЕМС
  • Логическо Управление - ЛУ
  • Енергетика на Електрозадвижванията - ЕЕЗ