Наука

Студенти

Актуално

Дипломни защити за специалност АИУТ ще се проведат както следва:

- За ОКС Магистър на 27.06.2019 г.

- За ОКС Бакалавър на 11.07.2019 г.

Залите и часовете на защитите ще бъдат уточнени допълнително.

Успех на всички!


http://www.hitwebcounter.com/htmltutorial.php