Катедра "Системи за управление" е партньор в международната програма за обмен на преподаватели и студенти SOCRAT ERASMUS. В сила са двустранни споразумения с технически университети от Гърция и Чехия.

Правилата за подбор и участие може да видите тук.

Technical University in Prague

CVUTДоговорът за обмен с Чешкия Технически Университет в Прага (Czech Technical University in Prague - CTU) дава възможност за обучение, дипломно проектиране или подготовка на дисертация на двама студенти (докторанти) за период от минимум 3 месеца. CTU в Прага е световноизвестен университет с традиции в техническото обучение. Координатор на двустранния договор е проф. д-р Михаил Петров (e-mail: mpetrov@tu-plovdiv.bg).

Technical University of Liberec

TULTechnical University of Liberec (TUL) е един от водещите технически университети в Република Чехия. Договорът за обмен с TUL дава възможност за обучение, дипломно проектиране или подготовка на дисертация на двама студенти (докторанти) за период от минимум 3 месеца. Координатор на двустранния договор е доц. д-р Севил Ахмед (e-mail: sevil.ahmed@tu-plovdiv.bg).

Brno University of Technology

BUTДоговорът за обмен дава възможност за обучение, дипломно проектиране или подготовка на дисертация на двама студенти (докторанти) за период от минимум 3 месеца. Координатор на двустранния договор е доц. д-р Иван Ганчев (e-mail: ganchev@tu-plovdiv.bg).

Aristotle University of Thessaloniki

AUTHДоговорът за обмен дава възможност за обучение, дипломно проектиране или подготовка на дисертация на двама студенти (докторанти) за период от минимум 3 месеца. Координатор на двустранния договор е проф. д-р Михаил Петров (e-mail: mpetrov@tu-plovdiv.bg).