ВРЪЗКА С НАС

Катедра Системи за Управление

Технически Университет - София, Филиал Пловдив

ул. Цанко Дюстабанов №25

Пловдив 4000

България

Телeфони:

+359 32 659 530 (доц. д-р инж. Крум Кутрянски - ръководител катедра)

+359 32 659 529 (Катя Додова - технически секретар)

Факс: +359 32 659 550